Możliwość wykupienia polisy w punkcie stacjonarnym została wycofana.

Logowanie

Cena ubezpieczenia

30 zł

Rok akademicki: 2020/2021

Numer polisy: 1023402604

Suma ubezpieczenia: 30000 zł

Okres ubezpieczenia: 1 rok kalendarzowy*
*)od dnia następnego po zapłaceniu składki.