Dla Waszej wygody, ubezpieczenie można opłacić online, bez konieczności potwierdzania kont w punkcie stacjonarnym (Biurze URSS AGH).
Możliwość wykupienia polisy w punkcie stacjonarnym została wycofana.

Logowanie

Nowa polisa!

Cena ubezpieczenia

30 zł

Rok akademicki: 2017/2018

Numer polisy: 1023402604

Suma ubezpieczenia: 30000 zł