Informacje o prywatności

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

  1. Pani/Pana dane osobowe będa przetwarzane w celu realizacji usługi zakupu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) Rozporządzenia (RODO).

  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA 30-072 Kraków, ul. Rostafińskiego 10

  3. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Administratora, drogą e-mailową pod adresem: iodo@academica.org.pl lub telefonicznie pod numerem 12 617 37 48

  4. Dane osobowe mogą być przekazywane do firm zewnętrznych świadczących usługi dla Fundacji, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz pracownikom AGH oraz pracownikom Biura Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH.

  5. W celu realizacji usługi zawarcia ubezpieczenia Pani/Pana dane będą przekazane firmie: PZU SA - kontakt z administratorem: PZU SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa kontakt z IOD: PZU SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; e-mail: IODpzu@pzu.pl na podstawie umowy powierzenia zawartej przez Fundację.

  6. W celu realizacji usługi płatności online Pani/Pana dane będą przekazane firmie: PayU S.A., Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Polska, adres e-mail: help@payu.pl, na podstawie umowy powierzenia zawartej przez Fundację.

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile przetwarzanie danych nie jest wymagane przepisem prawa;

  8. Pani/Pana dane osobowe będa przechowywane przez okres 1 roku od daty ostatniego logowania do systemu w przypadku braku zakupu ubezpieczenia oraz okres 3 lat od daty zakończenia obowiązywania ostatniej wykupionej za pośrednictwem systemu polisy NNW.