Pytania i odpowiedzi

(Wykupienie polisy)

1. Chcę się ubezpieczyć, co dalej?

Żeby wykupić polisę, należy zarejestrować się w systemie i opłacić składkę online, bez konieczność osobistego stawiennictwa przy zakładaniu konta. Możliwość wykupienia nowej polisy w punkcie stacjonarnym została wycofana.

2. Nastąpiło zerwanie połączenia trakcie przeprowadzania transakcji. Co teraz?

W przypadku przerwania transakcji, operator płatności internetowych PayU wysyła do użytkownika wiadomość email, zawierającą link umożlwiający jej dokończenie, na adres zarejestrowany w systemie www.ubezpieczenia.agh.edu.pl. System ubezpieczenia.agh.edu.pl pobierze informacje o kompletności zamówienia po opłaceniu składki. Prosimy o sprawdzenie poczty.

3. Jak opłacić składkę, jeżeli nie mam konta w banku lub mojego banku nie ma na liście?

Należy skorzystać z opcji przelew bankowy, który można zrealizować w dowolnym banku, poczcie lub innym punkcie realizującym przelewy. Aby skorzystać z opcji „Przelew bankowy", należy ją wybrać polu „Sposób Zapłaty” w „Podsumowaniu Zamówienia” po kliknięciu „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4. Gdzie mogę znaleźć numer i inne informacje dotyczące polisy?

Numer polisy, wartość polisy, Ogólne Warunki Umowy i Regulaminy są dostępne w zakładce Informacje. Okres ważności polisy podawany jest w momencie opłacania składki, oraz widoczny jest po jej opłaceniu w zakładce Moje konto po zalogowaniu w systemie.

5. Jaki jest okres ubezpieczenia?

Ubezpieczony jest objęty ochroną od dnia następującego po dniu opłacenia składki przez okres 1 roku.
Przykład:
Data opłacenia składki: 29 X 2020
Rozpoczęcie ochrony: 30 X 2020
Zakończenie ochrony: 29 X 2021

(Likwidacja szkody i usługi posprzedażne i inne)

  1. Upewnij się, że zdarzenie (wypadek) miał miejsce w okresie, w którym ubezpieczenie było ważne (możesz to sprawdzić po zalogowaniu w systemie)
  2. Musisz zakończyć leczenie oraz skompletować dokumentację medyczną.
  3. Do likwidacji szkody niezbędne jest „Potwierdzenie zbiorowego ubezpieczenia przez ubezpieczającego”. „Potwierdzenie” można wydrukować po zalogowaniu w systemie
  4. „Potwierdzenie” wraz z dokumentacją przebiegu leczenia należy złożyć w najbliższym Oddziale PZU lub przez Internet na stronie www.pzu.pl
    W Krakowie Centrum Likwidacji Szkód znajduję się przy Al. Pokoju 51.

7. Czy ubezpieczyciel ma prawo wezwać poszkodowanego na komisję?

Studenci są ubezpieczeni w wariancie BEZKOMISYJNYM. Natomiast jeżeli wypadek zakończył się operacją, zgodnie z umową ubezpieczyciel może podjąć decyzję o wezwaniu poszkodowanego na komisję.

8. Gdzie mogę uzyskać potwierdzenie ubezpieczenia?

„Potwierdzenie zbiorowego ubezpieczenia przez ubezpieczającego” dostępne jest w systemie www.ubezpieczenia.agh.edu.pl Dokument nie wymaga podpisu ani stempla ubezpieczającego!

9. Czy ubezpieczenie obowiązuje w dniach wolnych?

Tak. Objęcie ochroną jest ważne przez cały okres ubezpieczenia.

10. Czy ubezpieczenie obowiązuje za granicą?

Ochroną objęte są zdarzenia bez względu na miejsce (zaistniałe na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami) ich wystąpienia.

11. Czy w przypadku  utraty statusu studenta w trakcie trwania ubezpieczenia traci ono ważność?

Użytkownik portalu ubezpieczenia.agh.edu.pl musi posiadać status studenta w momencie złożenia zamówienia. Ubezpieczenie jest ważne przez cały wykupiony okres ubezpieczenia.