Rejestracja

Wyrażam, zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako Rozporządzenie), wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, w celu realizacji usługi zakupu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującej mi możliwości wycofania zgody w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności.
Polityka prywatności
Wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera Uczelnianej Rady Samorządu Studentów (zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)